Levitra
Aktiv substans: Vardenafil
Doseringsform: Påse
Betalning: VISA, MasterCard, Amex
Leverans: Expressleverans (3-5 dagar)
Tillgänglighet:
i lager
Levitra 10mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
10 mg x 10 tabletter kr383.68
kr298.08
kr29.82 kr0
10 mg x 20 tabletter kr741.87
kr480.83
kr24.05 kr115.42
10 mg x 30 tabletter kr1074.48
kr653.96
kr21.83 kr239.5
10 mg x 60 tabletter kr2008.34
kr1154.12
kr19.24 kr634.82
10 mg x 90 tabletter kr2724.73
kr1538.86
kr17.12 kr1142.68
10 mg x 120 tabletter kr3108.51
kr1865.89
kr15.58 kr1708.25
10 mg x 180 tabletter kr4336.6
kr2548.81
kr14.14 kr2822.07
10 mg x 270 tabletter kr4178.18
kr3481.8
kr12.89 kr4570.71
10 mg x 360 tabletter kr5066.93
kr4222.43
kr11.73 kr6509.8
Levitra 20mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
20 mg x 10 tabletter kr422.06
kr355.79
kr35.59 kr0
20 mg x 20 tabletter kr741.87
kr615.49
kr30.78 kr96.19
20 mg x 30 tabletter kr1087.28
kr827.09
kr27.61 kr239.5
20 mg x 60 tabletter kr1906
kr1490.77
kr24.82 kr646.36
20 mg x 90 tabletter kr2571.22
kr2010.17
kr22.31 kr1194.62
20 mg x 120 tabletter kr3325.98
kr2414.15
kr20.1 kr1858.29
20 mg x 180 tabletter kr3843.46
kr3202.86
kr17.79 kr3202.96
20 mg x 270 tabletter kr5113.1
kr4260.9
kr15.77 kr5349.81
20 mg x 360 tabletter kr6151.9
kr5126.56
kr14.24 kr7687.11
Levitra 40mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
40 mg x 10 tabletter kr473.23
kr403.88
kr40.4 kr0
40 mg x 20 tabletter kr844.22
kr673.2
kr33.66 kr134.66
40 mg x 30 tabletter kr1125.65
kr884.81
kr29.53 kr326.07
40 mg x 60 tabletter kr2046.72
kr1586.96
kr26.45 kr836.81
40 mg x 90 tabletter kr2763.11
kr2144.83
kr23.85 kr1488.94
40 mg x 120 tabletter kr3338.77
kr2558.42
kr21.35 kr2285.36
40 mg x 180 tabletter kr4155.1
kr3462.56
kr19.24 kr3808.93
40 mg x 270 tabletter kr5609.41
kr4674.49
kr17.31 kr6232.79
40 mg x 360 tabletter kr6232.69
kr5193.89
kr14.43 kr9349.18
Levitra 60mg
Förpackning Pris Styckpris Du Sparar Beställ
60 mg x 10 tabletter kr562.78
kr423.12
kr42.32 kr0
60 mg x 20 tabletter kr1036.1
kr779
kr38.95 kr67.33
60 mg x 30 tabletter kr1381.51
kr1125.27
kr37.51 kr144.28
60 mg x 60 tabletter kr2507.25
kr2058.26
kr34.34 kr479
60 mg x 90 tabletter kr3335.6
kr2779.65
kr30.88 kr1030.14
60 mg x 120 tabletter kr4005.05
kr3337.52
kr27.8 kr1742.87

Köpa Levitra online i Sverige

Frisättningsform

Belagda tabletter och lösliga tabletter.

Struktur

1 tablett innehållande 5, 10 och 20 mg vardenafil.

Packning

Förpackningen 1, 2, och 4 st.

Verknings

Erektion är en hemodynamisk process baserad på en uppmjukning av glatta muskulaturen i mullrande organ och ligger i dess arterioler. Vid sexuell stimulering av de kavernösa nerv organ frigjorda kväveoxiden (N0), aktiverande enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i en ökning av innehållet i de kavernösa kroppar av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Resultatet är uppmjukning av glatta muskulaturen i mullrande organ, vilket ökar blodflödet till penis. Blockera en specifik fosfodiesteras av den femte typ (PDE5), som deltar i klyvningen av cGMP, vilket Levitra förbättrar den lokala aktions av endogen kväveoxid (N0) i mullrande organ vid sexuell stimulering. Denna effekt leder till förmågan att Levitra förbättra svar på sexuell stimulering.

Levitra indikationer för användning

Erektil dysfunktion (oförmåga att uppnå och bibehålla en erektion som behövs för sexuellt umgänge).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot någon komponent i formuleringen.
 • Samtidig användning av nitrater eller läkemedel, som är kväveoxid donatorer.
 • Kombinationen med HIV-proteashämmare såsom indinavir eller ritonavir.
 • Levitra är inte indicerat för kvinnor och barn upp till 16 år.

Dosering och administration

 • Den initiala dosen är 10 mg.
 • Accepteras för 25-60 minuter före samlag.
 • Duration av Levitra är 4-5 timmar.
 • Den högsta rekommenderade doseringen frekvens - en gång per dag. Beroende på effekt och tolerabilitet av behandlingen kan dosen ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg per dag.
 • Den högsta rekommenderade dosen är 20 mg en gång per dag.
 • Dosen på 5 mg rekommenderas till äldre patienter (över 65 år).
 • En dos av 20 mg administreras i fall av allvarlig ED (diabetes, prostatektomi) när en startdos på 10 mg är inte tillräckligt effektiva.
 • Äta och dricka inte påverka effektiviteten av Levitra.
 • Levitra endast verkar med en tillräcklig nivå av sexuell stimulering.

Biverkningar

Levitra tolereras i allmänhet väl, biverkningar är vanligen milda eller måttliga och uttrycks övergående.

Den mest typiska (1-10%): Huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsbesvär, illamående, yrsel, rinit.

Ovanliga och sällsynta (0,1-1%): svullnad i ansiktet, ljuskänslighet, smärta, högt blodtryck, förändring av funktionella "lever" tester, ökat GGT, ökade nivåer av kreatinkinas, myalgi, trötthet, andnöd, dimsyn, rinnande ögon , priapism, anafylaktiska reaktioner (inklusive larynxödem), angina pectoris, hypotension, myokardischemi, postural hypotension, synkope, ökad muskeltonus, näsblod, glaukom.

Läkemedelsinteraktioner

Levitra dosen bör inte överstiga 5 mg när den kombineras med erytromycin, ketokonazol, itrakonazol. Dosen av ketokonazol och itrakonazol därför bör inte överstiga 200 mg. Kombinationen med indinavir och ritonavir är kontraindicerat.

Nitrater, donatorer av kväveoxid: Kombinerad utnämning av Levitra och nitrater är kontraindicerad på grund av risken för hypotension.

Kombinationsbehandling av alfa-receptorblockerare och Levitra kan åtföljas av utvecklingen av arteriell hypotension. Levitra bör tillämpas tidigast 6 timmar efter administrering av alfa-blockerare, och dosen bör inte överstiga 5 mg. Men i kombination med en alfa-blockerare tamsulosin administrering av läkemedel över tiden kan sammanfalla.

Överdos

Kända fall som fick Levitra 80 mg per dag, som inte åtföljs av utveckling av allvarliga biverkningar. Men på samma gång när de används i en dos av 40 mg två gånger dagligen, finns det avsevärd smärta utan tecken på toxiska effekter på nerv- och muskelsystemet.

Lagringsförhållanden

I en torr plats vid en temperatur under 30 ° C.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Utgångsdatum

3 år.

Leverans av varor till alla städer i Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle, Borås, Södertälje, Eskilstuna, Mölndal, Täby, Karlstad, Halmstad, Växjö, Sundsvall, Luleå, Trollhättan, Östersund, Borlänge, Falun, Upplands Väsby, Tumba, Kalmar, Sundbyberg, Skövde, Kristianstad, Karlskrona, Skellefteå, Uddevalla, Lidingö, Motala, Landskrona, Örnsköldsvik, Solna, Nyköping, Karlskoga, Åkersberga, Vallentuna, Varberg, Trelleborg, Nacka.

Taggar i samband med Levitra: